מידי רבעון מתפרסם גיליון חדש של ביטאון נופים. ניתן להתרשם ממנו באתר עצמו תחת לשונית: תרבות נופים.