תהליך קבלה

למגדל נופים מתקבלים אנשים המתפקדים בצורה עצמאית. לאחר מילוי שאלון רפואי וקבלת אישור מטעם רופאת הבית, המועמד עובר ועדת קבלה המוסמכת לאשר כניסה לבית וחברות במגדל נופים. כך מובטחת קבלתם של דיירים שישתלבו במסגרת החברתית שלנו. לאחר הודעת קבלה, מפקידים המועמדים 20,000 ₪ המבטיח הצטרפות לרשימת ההמתנה. הסכום מוחזר במלואו במקרה של יציאה מן הרשימה, מכול סיבה שהיא. עם הגעת תורו של המועמד, מוצעות לו דירות. זכותו של המועמד לסרב לדירות מוצעות עד למציאת דירה מתאימה וזאת מבלי לאבד את מקומו ברשימת ההמתנה

הדיירים החדשים משלמים דמי פיקדון, הנקבעים על פי גודל הדירה בה יגורו. כשהדירה מוחזרת לחברה לאחר שהדייר הפסיק להשתמש בה, מוחזר הפיקדון לו או ליורשיו בשלמותו, ללא שחיקה כלשהי. הדיירים משלמים דמי אחזקה חודשיים המכסים את עלויות השירותים. דמי האחזקה מכסים ארנונה, מים חמים, ניקיון, וכול שירותי הבית: בריאות, תרבות, ביטחון ובטיחות וכדומה. עלויות חשמל, טלפון וכבלים חלות על הדיירים

 

 

שירותים וטפסים