פעילויות התנדבותיות

רבים מדיירי הבית פעילים בתחומי התנדבות שונים, כמו: החברות במועצה ובוועדות;  הפעלת הקפיטריה; פינת החי; הפעלת חוגים. מדי פעם יוזמים דיירים בעלי תחומי עניין פעילויות חדשות לגמרי בתחומי פנאי, תרבות הגוף, מיומנויות כמו מחשבים וכדומה. בעת תכנון והפעלת הפעילויות המגוונות בנופים נוצרים קשרים אישיים ומתחזק המרקם הקהילתי המיוחד של חברי הדיור המוגן.

ועדות מגדל נופים