מועצת מגדל נופים

מועצת החברה נבחרת אחת לשנתיים על ידי הדיירים, חברי החברה. במועצה 9 חברים הנבחרים מתוך רשימת מועמדים. המועצה ממנה מתוכה יו"ר וכן את ראשי הוועדות שונות. המועצה ממנה את מנכ"ל החברה, קובעת את מדיניות הבית הכללית ומאשרת את תקציב החברה. כל דייר רשאי להציג מועמדות למועצת החברה. המועצה מתכנסת אחת לחודש או לפי הצורך.

פעילויות התנדבותיות