ועדות

הבית מתנהל באמצעות ועדות-דיירים. ועדת הביקורת וועדת הכספים הינן סטאטוריות, הנדרשות על פי חוק החברות. ועדת הביקורת נבחרת על ידי כלל הדיירים אחת לשנתיים ומונה 3 חברים. ועדת הכספים מפקחת על ההתנהלות הכספית של החברה וכן מאשרת את מאזן החברה. שאר הוועדות נקבעות על פי צרכי החברה. הוועדות פועלות בתיאום עם ההנהלה המקצועית של החברה. הוועדות הנוכחיות:

ועדת קבלה                 מראיינת ומאשרת הצטרפות דיירים חדשים

ועדת קליטה                תומכת בדיירים חדשים בשלבי הכניסה הראשונים

ועדת תרבות                יוזמת ומפיקה את אירועי התרבות של הבית

ועדת הבית                  אחראית על מתקני הבית, האסתטיקה והניקיון

ועדת בריאות               פועלת יחד עם המרפאה בשמירת בריאות הדיירים

ועדת מזון           מפקחת על פעולת המסעדה, החנות והכיבוד המוגש באירועים חגיגיים

מועצת מגדל נופים