הדירות שלנו

יחידות הדיור הן של 1.5, 2 או 2.5 חדרים, לרובן מרפסות. הדירות מתוכננות להעניק לדיירים נוחות מרבית. הן מאובזרות ומותאמות לחיים עצמאיים במקום. עם חתימת חוזה, הדירה עוברת שיפוץ בתיאום עם הדייר ובגבולות תקציב מוסכמים מראש.

מערכת כיבוי אש

מערכת קשר
פנימית

מערכת אזעקה
לקריאות מצוקה

הכנה לכבלים
וכן קשר ללוויין

ארונות קיר וחלל
אחסון

מים חמים 24
שעות ביממה

הסקה
מרכזית

טלפון וחיבור לאנטנה
מרכזית בשתי נקודות
בדירה