על מגדל נופים

מגדל נופים החל לפעול בשנת 1984 כאחד מבתי הדיור המוגן הראשונים בירושלים. הבניין נמצא בשכונת קריית היובל ומשקיף על הנוף של עין כרם. דייריו הם בעלי החברה המנהלת את הדיור המוגן ולכן מנהלים את חייהם באורח עצמאי, באווירה קהילתית מעניינת ותומכת.

במגדל נופים 153 דירות בגדלים שונים המתאימות לזוגות או ליחידים, וכן מחלקה סיעודית מעולה ברישיון משרד הבריאות.

במקום אולמות לפעילות חברתית, ספורטיבית ותרבותית, פינת חי וחדרי מחשבים ומערכת שירותים מקיפה.

המרכז מאוכלס על ידי אנשי אקדמיה וחינוך, פקידים בכירים, בעלי מקצועות חופשיים ואנשי עסק וכלכלה. רבים מן הדיירים ממשיכים בעיסוקיהם המקצועיים ובבילויי הפנאי הרגילים שלהם. חלק ניכר מהדיירים עוסק בהתנדבות בתחומים שונים, בבניין עצמו ומחוצה לו.

הבניין והחברה המפעילה אותו הם בבעלות מלאה של הדיירים ומנוהל על ידם כחברה לתועלת הציבור (חל”צ). הכנסותיו מושקעות בשיפור הבניין ובהרחבת השירותים. עם ההצטרפות מקבל הדייר אג”ח מטעם רשם החברות, המעיד על הצטרפותו לחברה, כבעלים.

הדיירים בוחרים מתוכם את מועצת המנהלים. לכל דייר זכות לבחור למועצה ולהיבחר לה. מועצת הדיירים היא הקובעת את רמת השירותים ואת גובה דמי האחזקה. המועצה ממנה מבין חבריה יושבי ראש לוועדות השונות, המנהלות את הבית ואחראיות על נושאי הכספים, הבריאות, שירותי המזון, התרבות ועוד.

סגל הבית והחברה מיומן, רגיש ומנוסה. רמת השירותים גבוהה. עלות האשפוז במחלקה הסיעודית עבור הדיירים היא נמוכה. המחלקה מקבלת גם חולים מן החוץ על בסיס מקום פנוי.

הדירות במגדל נופים

כתבות בעיתונות על מגדל נופים

לכתבה